ตัวเนื้อข้าวอบกรอบมีส่วนผสมของกุ้งแห้งซากุระเอบิจากอ่าวซุรุกะ และสาหร่าย ปรุงรสชาติด้วยมายองเนส เป็นรสชาติที่นิยมสำหรับเด็กๆ

ความต่างของขนมข้าวอบกรอบญี่ปุ่นแต่ละชนิด

ชื่อเรียกSenbei (เซ็มเบ)Okaki (โอคากิ)Arare (อาราเระ)
วัตถุดิบข้าวสวยข้าวเหนียวข้าวเหนียว
ลักษณะพิเศษ “ไม่ค่อยพองแบนเรียบและบาง”“พองง่ายขนาดใหญ่กว่าอาราเระ”“พองง่ายขนาดเล็กเท่าน้ำแข็ง”

ขนมข้าวอบกรอบทั้ง 3 ชนิด ถูกจำแนกเป็น “เซ็มเบ” , “โอคากิ”,และ“อาราเระ” ตามวัตถุดิบที่ใช้ “โอคากิ” และ “อาราเระ” ต่างกันที่ขนาด “อาราเระ” เป็นชื่อที่นิยมถูกเรียกในแถบคันโต ส่วน “โอคากิ” เป็นชื่อที่นิยมถูกเรียกในแถบคันไซ