รสชาติดั้งเดิมที่ชาวญี่ปุ่นนิยมทานมาแต่สมัยก่อน กลิ่นหอมกรุ่นของโชยุโรยด้วยน้ำตาลทราย รสชาติหวานตัดเค็มอย่างลงตัว